Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Podmienky prijatia > Podmienky prijatia

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Podmienky prijatia do Domova pri kríži – zariadenia pre seniorov

vchod
Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov, je občan (žiadateľ) povinný podať si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá si občan preberie a podá na oddelení sociálnych vecí na Obecnom úrade, príp. na mestskej časti v mieste trvalého bydliska.
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 

 
 
Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov:


Pred podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov podá občan písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa trvalého bydliska príslušnej obci prípadne mestskej časti. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom vo veci konať.

Prílohou k žiadosti je zdravotný posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe zdravotného  posudku a sociálneho posudku obec prípadne mestská časť vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v príslušnom zariadení.

Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:


 
Kontakt: Domov pri kríži
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 20.7.2011 / 25.5.2018

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti