Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Skupinové aktivity

Šikovník
Práca v skupine udržiava vzájomnú súdržnosť obyvateľov, podporuje vzájomnú komunikáciu, schopnosť kooperácie a toleranciu rozdielnosti. Podľa zamerania aktivity zároveň posilňuje schopnosti a zručnosti obyvateľov, rozvíja ich tvorivé myslenie a zmysluplne vypĺňa ich voľný čas.
 

 
 

Skupinové aktivity

 

Tréning pamäti – skupinová aktivita, ktorá sa zameriava na precvičovanie kongnitívnych funkcií ako takých, okrem pamäti je zameraný aj na myslenie, pozornosť, úsudok, reč a pod. Jeho cieľom je udržanie poznávacích schopností. Jednotlivé cvičenia sú prispôsobené aktuálnym schopnostiam a možnostiam obyvateľov.


Posedenie pri čaji – skupinová edukačná aktivita, spojená s diskusiou na rôzne témy, ktoré majú psychologicko filozofický námet, dotýkajú sa života a  osobnosti človeka, ako bio-psycho-sociálnej bytosti, diskutuje sa aj o aktuálnych problémoch a spoločne sa nachádzajú možnosti riešenia. Táto aktivita vytvára  priestor pre zmysluplné využitie času obyvateľov, prináša nové informácie, nové pohľady na riešenie životných situácií, výmenu skúseností, odovzdávanie poznatkov a priestor na dialóg.

 

Spoločenské hry – aktivita skupinovou formou, ktorá je zameraná na podporu komunikácie a upevňovanie sociálnych kontaktov. Aktivita je určená predovšetkým obyvateľom lôžkovej časti, ktorí majú možnosť okrem zábavy precvičovať si aj pamäť a kognitívne funkcie, ako napr. pozornosť, rýchlosť reakcií a schopnosť rozhodovať sa.

 

Cestovateľské okienko – aktivita realizovaná skupinovou formou, ktorá má náučno-vzdelávací charakter. Cieľom je pripomenutie si známych a spoznávanie nových krajín z celého sveta, dovolenkových destinácií, kultúrnych pamiatok a iných zaujímavostí. Aktivita je spojená s premietaním dokumentov, fotiek a spoločnou diskusiou.

 

Aranžovanie – aktivita zameraná na jednoduchú kreatívnu prácu s kvetmi a rôznymi prírodnými materiálmi. Jedná sa napr. o vypichované a vysádzané misky, aranžovanie kvetín v priestore a pod. Cieľom je podpora tvorivosti, fantázie, jemnej motoriky, vzájomnej komunikácie, aktívneho využívania voľného času a radosti z vytvoreného diela.

 

Diskusné fórum - diskusia na rôzne témy z oblasti spoločenského, kultúrneho a politického života, reminiscencia, spomínanie na svoju mladosť, zážitky. Táto aktivita vytvára  priestor pre zmysluplné využitie času obyvateľov, ktoré im prináša radosť a potešenie. Členovia diskusného fóra sa stretávajú pravidelne každé tri týždne v popoludňajších hodinách.


Stretnutie s umením- interaktívne stretnutie obyvateľov s cieľom  poskytnúť prehľad o možnostiach rozvoja hudobného, výtvarného a literárneho záujmu. Stretnutia sa realizujú 2x do mesiaca – informácia o tom čo sa deje v Bratislave (koncerty, výstavy, besedy).  Podľa záujmu obyvateľov sa prezentuje literárna  osobnosť – dielo spisovateľa, dramatika. Súčasťou programu je čítanie na pokračovanie. Ciele: podporiť kognitívne a pamäťové schopnosti, aktivizácia  pri príprave podkladov pre stretnutie,  podnietiť záujem o súčasné dianie mimo zariadenia, sociálna rehabilitácia – ponúknuť formát pri ktorom sa nevyžaduje výrazná aktivita, ale má veľký vplyv na interpersonálnu komunikáciu medzi obyvateľmi, podporovať organizačné kompetencie obyvateľov a postupne zapájať do tvorby programu aktívnych seniorov. Skupina je otvorená, pravidelná


 
Kontakt: Web redaktor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.8.2011 / 20.2.2020

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktivity
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies