Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Prehľad zložiek dokumentov

 • logoO nás
  Domov pri kríži – zariadenie pre seniorov vzniklo v roku 1991 ako samostatná rozpočtová organizácia Okresného úradu v Bratislave. V roku 2002 bolo zariadenie pre seniorov delimitované pod Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Sme zariadenie s celoročným pobytom, s kapacitou 176 miest.

 • fotoPodmienky prijatia
 • Služby
  Podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2011 zo dňa 28.apríla 2011 a č. 6/2011 zo dňa 30. júna 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb Domov pri kríži poskytuje tieto sociálne služby:
  • Základné sociálne poradenstvoOdborné činnosti
   Medzi odborné činnosti, ktoré poskytuje Domov pri kríži patrí pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť.

  • JedáleňObslužné činnosti
   Medzi obslužné činnosti patrí ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

  • Katarínska zábavaĎalšie činnosti
   Medzi ďalšie činnosti, ktoré Domov pri kríži poskytuje svojim obyvateľom patrí kultúrna činnosť, záujmová činnosť, úschova cenných vecí, psychologické služby a artefiletika.

  • SlužbyIné služby
   Okrem základných služieb zabezpečuje Domov pri kríži svojim obyvateľom lieky a zdravotnícke pomôcky. K dispozícii sú služby maséra, kaderníčky a pedikérky.

  • záhradaÚhrady za poskytované sociálne služby
   Obyvateľ Domova pri kríži je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. Suma úhrady za sociálne služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti.

 • Voľné pracovné miesta v Domove pri kríži
 • Transparentné zariadenie pre seniorov
  Centrálny register zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Objednávky tovarov a služieb sú zverejnené do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. Dodávateľské faktúry sú zverejňované priebežne.
 • fotoAktivity
  Pre našich obyvateľov máme pripravené aktivity, ktoré sú zamerané na zlepšenie psychickej a fyzickej kondície. Aktivity sú vedené pod dohľadom našich odborných pracovníkov.

 • fotoZo života seniorov
 • Duchovné okienko
  Najcennejšie v živote nie je to, čo máte, ale koho máte.
 • Vybrané referencie
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti