Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Služby > Úhrady za služby

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Úhrady za poskytované sociálne služby

záhrada
Obyvateľ Domova pri kríži je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. Suma úhrady za sociálne služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti.

Obyvateľ neplatí za ďalšie činnosti poskytované v zariadení. Obyvateľ si sám určuje služby o ktoré má záujem. Úhrada za poskytované sociálne služby sa platí mesačne podľa počtu dní v danom mesiaci.

 
 
 

 

Úhrada za odborné činnosti na deň na osobu sa určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

 • II. stupeň      0,10 €       (3,00 €/mesiac)
 • III. stupeň     0,30 €       (9,00 €/mesiac)
 • IV. stupeň     1,49 €     (44,70 €/mesiac)
 • V. stupeň      1,82 €     (54,60 €/mesiac)
 • VI. stupeň     2,65 €     (79,50 €/mesiac)


Úhrada za obslužné činnosti:
 
       Ubytovanie
 • byt 1,5    s rozlohou 37,10 m2     149,5130 €/mesiac
 • byt 2,3,4 s rozlohou 39,01 m2    157,2103 €/mesiac
 • +9,30 €/mesiac ak na jedného obyvateľa pripadá viac ako 16 m2
 • +3,10 €/mesiac ak prijímateľ užíva obytnú miestnosť sám
 • -15,50 €/mesiac odpočet za meracie zariadenie na odber elektrickej energie

       Stravovanie
        Výška celkovej hodnoty stravy na deň na osobu je 6 €
        Percentuálny podiel z celkovej hodnoty stravy:

        Racionálna strava
 • raňajky        12%     0,720 € x 30 dní       (21,60 €/mesiac)
 • desiata          9%     0,540 € x 30 dní       (16,20 €/mesiac)
 • obed            45%     2,700 € x 30 dní       (81,00 €/mesiac)
 • olovrant         9%     0,540 € x 30 dní       (16,20 €/mesiac)
 • večera         25%     1,500 € x 30 dní       (45,00 €/mesiac)

   

        Diabetická strava

 • raňajky        12%     0,720 € x 30 dní       (21,60 €/mesiac)
 • desiata          9%     0,540 € x 30 dní       (16,20 €/mesiac)
 • obed            45%     2,700 € x 30 dní       (81,00 €/mesiac)
 • olovrant         9%     0,540 € x 30 dní       (16,20 €/mesiac)
 • večera         20%     1,200 € x 30 dní       (36,00 €/mesiac)
 • II.večera        5%      0,300 € x 30 dní         (9,00 €/mesiac)
 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Služby > Úhrady za poskytované sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa