Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Služby > Úhrady za služby

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Úhrady za poskytované sociálne služby

záhrada
Obyvateľ Domova pri kríži je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. Suma úhrady za sociálne služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti.

Obyvateľ neplatí za ďalšie činnosti poskytované v zariadení. Obyvateľ si sám určuje služby o ktoré má záujem. Úhrada za poskytované sociálne služby sa platí mesačne podľa počtu dní v danom mesiaci.

 
 
 

 

Úhrada za odborné činnosti na deň na osobu sa určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

 • II. stupeň      0,10 €       (3,00 €/mesiac)
 • III. stupeň     0,30 €       (9,00 €/mesiac)
 • IV. stupeň     1,49 €     (44,70 €/mesiac)
 • V. stupeň      1,82 €     (54,60 €/mesiac)
 • VI. stupeň     2,65 €     (79,50 €/mesiac)


Úhrada za obslužné činnosti:
 
       Ubytovanie
 • byt 1,5    s rozlohou 37,10 m2         149,5130 €/mesiac
 • byt 2,3,4 s rozlohou 39,01 m2         157,2103 €/mesiac
 • +9,30 €/mesiac ak na jedného obyvateľa pripadá viac ako 16 m2
 • +3,10 €/mesiac ak prijímateľ užíva obytnú miestnosť sám
 • -15,50 €/mesiac odpočet za meracie zariadenie na odber elektrickej energie

       Stravovanie
        Domov pri kríži - zariadenie pre seniorov zabezpečuje obyvateľom celodenné stravovanie, t.j. raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Obyvateľ zariadenia si môže podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy určiť počet odobratých jedál. Suma úhrady sa vypočíta podľa počtu odobratých jedál na deň na osobu. Zariadenie  zabezpečuje diétne stravovanie podľa odporučenia lekára. Úhrada za stravovanie sa poskytuje podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Pri určení sumy úhrady za stravovanie sa vychádza z celkovej hodnoty stravy. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

        Výška celkovej hodnoty stravy na deň na osobu je 9 €
        Percentuálny podiel z celkovej hodnoty stravy:

        Racionálna strava
 • raňajky        12%     1,08 € x 31 dní         (33,48 €/mesiac)
 • desiata          9%     0,81 € x 31 dní         (25,11 €/mesiac)
 • obed            45%     4,05 € x 31 dní       (125,55 €/mesiac)
 • olovrant         9%     0,81 € x 31 dní         (25,11 €/mesiac)
 • večera         25%     2,25 € x 31 dní         (69,75 €/mesiac)

   

        Diabetická strava

 • raňajky        12%     1,08 € x 31 dní         (33,48 €/mesiac)
 • desiata          9%     0,81 € x 31 dní         (25,11 €/mesiac)
 • obed            45%     4,05 € x 31 dní       (125,55 €/mesiac)
 • olovrant         9%     0,81 € x 31 dní         (25,11 €/mesiac)
 • večera         20%     1,80 € x 31 dní         (55,80 €/mesiac)
 • II.večera        5%     0,45 € x 31 dní         (13,95 €/mesiac)
 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Služby > Úhrady za poskytované sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies